generalforsamling 2011

September 5, 2011 af Eddie Morgan under Klubben

En meget lille flok var mødt op til den årlige generalforsamling mandag d. 12. September i Annexhallen. Faktisk kun to – udover bestyrelsen og modtagere af hædersbevisninger. Vi vælger at tage det som et udtryk for, at medlemmerne er godt tilfredse med det, der foregår.

Marianne Meidal blev valgt til dirigent og gav ordet til formanden Eddie Morgan, der aflagde beretning. Kort fortalt var det en beretning om et rigtig godt år, sportsligt som økonomisk.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

Spilleudvalgsformand Anja Skøtts beretning var også særdeles positiv – og blev ligeledes godkendt med akklamation. Bl. a. fordi hun kunne fortælle om øget tilgang af turneringsspillere og en flot indsats i form af et stævne, der gav et overskud på 17.000 kr. FLOT!

Flot var også ungdomsformand Tobias Premiers beretning, der var historien om, hvordan man fik vækket en sovende afdeling til live, og i dag har en blomstrende afdeling med masser af tiltag.

Motionsafdelingens beretning v/formand Eddie Morgan dryssede lidt malurt i bægeret, idet antallet af gruppespillere er faldet fra 160, da vi toppede, til i dag 125. Det skyldes frafald p. gr. af alder/skader og mangel på tilkomne spillere. Vi håber at kunne vende udviklingen. Ikke desto mindre blev også den beretning godkendt med akklamation.

 

Regnskab

Kasserer Hanne B. Jensen kunne med et smil berette om et regnskab, der endte ud med et overskud på næsten 80.000 kr., og når man så betænker, at vi havde budgetteret med et underskud på 34.000, så er det da meget godt! Årsagen er en kontingentforhøjelse og en meget stram økonomistyring. Resultatet giver et længe ønsket tilskud til vores for lille egenkapital, som nu er på 170.000 kr. Den kommende sæson, som vi er i gang med, er budgetteret til et overskud på 13.600 kr. Vi fortsætter nemlig med en stram styring fremover.

 

Hædersbevisninger

Motionsafdelingens pokal gik til Ole Glindtvad for hans mangeårige virke i afdelingen.

Ungdommens pokal til Tobias Premier for hans genopretning af afdelingen.

Turneringens pokaler gik til klubmestrene Helle Iversen og Anders Malthe.

Kammeratskabspokalen til den altid hjælpsomme Claus Sandgaard.

 

Valg

Under punktet ”Valg” blev følgende genvalgt for en to-årig periode: Næstformand Jesper Gohr, sekretær Kent Pedersen, U. U. formand Tobias Premier, og for et år suppleant Rasmus Staghøj. Den anden suppleant, Merete Kærgaard ønskede ikke genvalg og takkede af efter fem år som kasserer og et år som suppleant. Stor tak for indsatsen til Merete, der har været guld værd for os.

Som suppleant afløses Merete af Marianne Meidal, der er turneringsspiller og som er godt kendt med arbejdet udenfor banerne, idet hun har lavet kampprogrammer og andre ting i den forgangne sæson. Vi byder Marianne velkommen i blandt os.

Også de to suppleanter, Henning Horn og Jesper Vium blev genvalgt.

Således sluttede en ikke særlig velbesøgt generalforsamling, der var en positiv beretning om et særdeles godt år i Skovbakken Badminton. Gå ind her og se beretninger m. m.

Ref. E. Morgan

 
Kommentarer:

Efterlad et svar(Din email vil ikke blive vist for offentligheden.)

Skriv venligst bogstaverne og tallene præcist som vist på billedet.Captcha CodeClick the image to see another captcha.Søg på sitet