Vigtig information!

Hvis du klikker på her vil du se hæftet for 2022-23. 

Der kan du se regler for gruppespil, vigtige datoer og meget mere om, hvad der sker i sæsonens løb.

Du skal selv logge ind for at se adresselister og kampplandatoer. Disse opdateres i slutningen af august. Du gør det med brugernavn: gruppespil@skovbakken-badminton.dk Adgangskode: Annexhallen

 

Opstart  2022

Alle grupper starter efter 1. september.  Kontakt evt. holdlederen under "Kontakt gruppespil".

 

Gruppespil 

Gruppespil er et unikt koncept, hvor man ikke kun kommer i hallen for at spille badminton. 

Som gruppespiller får du

 • mulighed for at spille uden selv at skulle finde en makker 
 • 4 forskellige kampe á ½ time
 • mulighed for at spille med forskellige makkere
 • andel i et fællesskab
 • hygge efter spillet
 • uafhængighed til at melde afbud (uden at genere din makker)
 • og rigtig meget mere

Som gruppespiller vælger du selv hvor meget du deltager i klublivet, men der er mange muligheder, og det er naturligt at deltage i fællesaktiviteter som juleturneringen og klubmesterskabet. 

 

Under træningstider og kontingent kan du se hvornår de enkelte gruppespilshold spiller.

 

Under tilmelding kan du se hvordan du kommer til at spille gruppespil. 

 

Regler for gruppespil

For at gruppespillet kan fungere så godt som det gør, er der nogle regler, der skal overholdes. 

 • Vi spiller 2 timer - fordelt med 4 kampe af ½ time
 • Vi spiller primært doubler, dame- herre- og mixdoubler
 • Deltagerne laver på skift kampplan sæsonen igennem
 • Ved sæsonstart laves en plan, så alle på holdet er klar over, hvem der laver plan hvornår
 • Hvis du ikke kan komme, SKAL du melde afbud senest dagen før kl. 19.00 - lørdagsholdene torsdag inden 19.
 • Du kan også melde afbud ved at skrive dig på afbudslisten i mappen
 • hvis du skifter adresse, telefonnummer eller mail, skal du give besked med det samme til din holdleder.

Når du er kampplanlægger, skal du tilstræbe, at 

 • alle får så vidt muligt jævnbyrdige kampe
 • såvidt muligt 2 "rene" doubler (herre eller dame)
 • ...og 2 mixdoubler
 • sætte kampene samme, så aktørerne er nogenlunde lige i styrkeforhold
 • sørge for, at det ikke er de samme, der spiller sammen hele tiden
 • sørge for, at det ikke er de samme der spiller på yderbanerne hele tiden
 • fylde op fra andre hold, hvis der er ulige antal deltagere, så oversiddere undgås

 

Straffe

Hvis du glemmer at melde afbud og ikke kommer, koster det 100 kr. at have lavet "rod i planen".

Hvis du kommer for sent, koster det øl (eller vand) til de andre 3 deltagere på banen.

 

Afslutning

De penge, der samles sammen i løbet af året , køber vi drikkevarer for til den fælles sæsonafslutning - "Beer Open". Læs mere under aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Søg på sitet