I badmintonafdelingen har vi fire æresmedlemmer, Sonja Andersen, Per Binderup, Eddie Morgan og Ole Lauridsen. Sonja og Per spillede tilbage i tresserne og halvfjerdserne på vores bedste hold i 3. division, og senere havde de et langt virke i bestyrelsen, Per bl. a. som ungdomsformand og formand, Sonja som kasserer og sekretær. Eddie kom i bestyrelsen i 1988 med det formål at styrke motionisterne. Det må siges at være lykkedes - navnlig med opstart af gruppespil, som Eddie var primusmotor bag i 1988. Han sidder stadig i bestyrelsen - nu som formand, hvor han udover at pleje motionisternes interesser også tager sig af afdelingens mange publikationer. Ole Lauridsen har en fortid som træner for vore bedste herrer, som han sikrede flere oprykninger, og ikke mindst som formand i mere end 10 år. Her udover har Ole tidligere gjort et meget stort arbejde for vore ungdomsspillere. Hans store viden om spillet er således kommet mange aldersgrupper til gavn.

Æresmedlemmernes portrætter kan også ses i klublokalet i Annexhallen.

Vores sponsorer